Profiteer van het lage BTW tarief

Sinds 1 januari 2000 is het BTW-tarief op het schilderwerk (tijdelijk) voor de hele particuliere markt verlaagd van 19% naar 6%. Dit nieuwe lagere tarief was alleen voor huur- en koopwoningen ouder dan 15 jaar. Sinds 15 september 2009 is deze regel voor huur- en koopwoningen ouder dan 2 jaar.

 Vanaf 1 oktober 2012 is het BTW-tarief verhoogt van 19% naar 21%. De 6% regeling voor particuliere schilderwerken is hierbij niet veranderd.

Het voordeel voor huurders/bezitters van een huis ouder dan 2 jaar is dus erg groot!

Zakelijke opdrachtgevers hebben hier dus geen voordeel bij.

Elke regel heeft zijn regels

Niet voor alle activiteiten van de schilder geldt het lagere BTW-tarief. Zo valt het zetten van glas niet onder het lagere tarief, maar wandafwerking weer wél. Behangen valt onder het 6%-tarief, maar het behang zelf weer niet.

Daarnaast moet de opdrachtgever een ouderdomsverklaring tekenen. Deze verklaring is het rechtmatig bewijs dat de woning ouder dan 2 jaar is en deze verklaring wordt bij onze administratie bewaard. Als peildatum wordt hierbij de start van de bouw van de woning aangehouden.

De volgende werkzaamheden vallen niet onder het verlaagde tarief:

  • herstel van de ondergrond met onderdelen die zijn gemaakt van hetzelfde materiaal als dat van de ondergrond. Het gaat dan bijvoorbeeld om het aanbrengen van houten inzetstukken in houten kozijnen en om het vervangen van houten onderdorpels;
  • aanbrengen van glas en alle werkzaamheden die daarbij horen, zoals het plaatsen van glaslatten en het aanbrengen van kitwerk;
  • schuren en lakken van parketvloeren;
  • het impregneren van muren ter voorkoming van vochtdoorlating en niet volgend  wordende door het eigenlijke schilderwerk